Kohtaamisosaamista tiimin kanssa verkossa

Kohtaamisosaamisen osoittaminen perustuu tiimimme työstämään verkko-padletiin, johon olemme yhteisesti työstäneet materiaalia kukin itsenäisesti, sekä tiimipäivissä 4.12.17 & 15.12.17 sekä 5.1.18. Valitsimme Padletin työkaluksi, sillä huomasimme tiedollisen osaamisen pohjaa työstäessämme verkkotyökalun erittäin hyväksi tavaksi koota työstämämme tiedot yhteiseen formaattiin. Samalla saimme erinomaista harjoitusta verkkotyökalun käyttämisestä.

Meillä kaikilla tiimin jäsenillä oli ennestään omakohtaista kokemusta kohtaamisosaamiseen, olemme joutuneet opettajan ja ohjaajan työtä tehdessä miettimään usein eettisiä periaatteita ohjaustyössä. Kävimme keskustelua, millaisten eettisten kysymysten parissa kukin on työurallaan ollut. Tiimin jäsenillä oli laajaa osaamista nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyen ja työurilla on tunnistettu ohjattavien moninaisuus (esim. ikäryhmät) opiskelijoiden- sekä ohjaustilanteiden mukaisesti. Maahanmuuttajaopiskelijat sekä erilaisista kulttuureista tulevat opiskelijat ovat rikastuttaneet opiskelijaryhmiä jo pitkään, olemmekin jokainen kokeneet työuran aikana lukemattomia vieraasta kulttuurista tulevien opiskelijoiden ohjaamisia. Meidän kaikkien kohdalla myös aikaisemmat opiskelut ovat osittain ottaneet kantaa monikulttuuriseen työskentelyyn.

Kohtaamisosaamisen padlet on rakennettu osaamisenalueella edellytettävän osaamisen perusteella. Aloitimme tiimityöskentelyn teemalla – hyvä ohjaus ja eettisyys opinto-ohjaajan työssä, työstimme materiaalia muun muassa hyvän ohjauksen kriteerien mukaisesti. Lisäksi pohdimme eettisyyttä Jyrki Kaartisen artikkelin ”Miksi ohjauksen filosofiaa todetaan?” soveltavan etiikan pohjalta. Kirjoitimme myös auki tapauscasen, millaisessa tilanteessa opinto-ohjaajana voi joutua pohtimaan isojakin eettisiä kysymyksiä. Hyvä ohjaus ja eettisyys opinto-ohjaajan työssä dokumentti on sisällytetty padletiin.

Toisena isompana teemana lähdimme työstämään osaamista, joka liittyy ohjaustilanteissa opiskelijoiden yksilöllisyyden, moninaisuuden sekä taustojen huomioon ottamista. Pohdimme erityisesti, miten ohjauttavan ikävuodet vaikuttavat kasvussa ja kehityksessä sekä millaisia asioita ohjaajana on hyvä tietää ja tiedostaa. Ajattelemme, että perusopetuksen sekä toisen asteen ikäluokan nuorilla on teemoja, joita ohjaajana on tiedostettava päästäkseen dialogiin ohjattavan kanssa, tuossa ajanjaksossa murrosikäinen nuori kokee monia mielen ja kehonmuutoksia.  Käsittelimme ikäkausiteemaa persoonan kehityksestä aina kaverisuhteisiin.  Millaiset asiat vaikuttavat persoonan kehitykseen, ajattelun- ja moraalin kehitykseen, fyysiseen ja seksuaaliseen kehitykseen sekä kaverisuhteiden vaikutusta. Pohdimme myös perheen merkitystä nuorelle. Toimme esiin myös nuorten elintapoja koskevaa tietoa mm kouluterveyskyselyn perusteella. Lisäksi käsittelimme nuorten syrjäytymistä, median vaikutusta nuoriin sekä yleensä nuorten käyttäytymisenmuutoksia.

Lopuksi pohdimme ”Erityishuomiota opinto-ohjaajan työssä vaativat ohjaustilanteet” teeman alla, mitä minun tulevana opinto-ohjaajana on ikäryhmistä ja niiden moninaisuudesta erityisesti tunnistettava. Miten monikulttuurisuus tulee huomioida, miten haastavaa valinnanvapaus ajoittain on ja minkälaisia tukitoimia ja apuja erityistuen tarpeessa olevat opiskelijat tarvitsevat.

Opoksi oppimassa Jonna

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *