Jännittävin osuus opinnoissa – ohjauskeskustelu

Tunnistan ohjauksessani kognitiivisen ja sosiodynaamisen ohjausmenetelmien sekoitusta!

Opintoihin sisältyi ohjauskeskustelu tallenteen ja – raportin teko.

Taustoitus lukijalle:

 • Ohjauskeskustelujen mahdollisuuksien puolesta olin vuoden vaihteessa hankalassa tilanteessa, sillä minulla ei ollut opiskelijoita, joiden kanssa ohjauskeskustelu olisi ollut luontevaa toteuttaa. Olin ollut tutustumisjaksoilla peruskoulussa, ammatillisella toisella asteella sekä lukiossa. Ammatillisella toisella asteella yhteistyö opinto-ohjaajani kanssa oli sovittu ohjausaikoja opiskelijoiden kanssa, mutta syystä tai toisesta he eivät saapuneet paikalle sovittuna ajankohtana. Opiskelijoiden perumiset aiheuttivat näin ollen minulle haasteellisen tilanteen, miten saisin tallenteen tehdyksi.
 • Olin entisellä työpaikallani Variassa 16.1. jossa minulle järjestettiin mahdollisuus ohjaustallenteen tekoon. Ainoana haasteena tässä oli se, että opiskelijoiden tilanteet eivät olleet sellaisia, johon olisin ”kylmiltään” pystynyt tarttumaan. Mentorini järjesti minulle yhdessä erään ammatinopettajan kanssa ohjauskeskusteluun osallistuvan opiskelijan aikuisopiskelijaryhmästä. Ohjauskeskustelu nk. demottiin, mutta olen siihen itse tyytyväinen ja opiskelija kertoi tallenteen jälkeen, että oli kiva jutella opinnoista ja tulevaisuudesta täysin vieraan ihmisen kanssa.
 • Ohjaustallenne taltioitiin Vantaan ammattiopistolla 16.1.18. Tapasin ohjauskeskusteluun osallistuvan opiskelijan ensimmäistä kertaa. Ohjauskeskustelussa keskityttiin opiskelijan työ- ja opintopolkuun menneisyydestä nykyhetkeen sekä tulevaisuutta peilaten. Ohjauskeskustelussa sivuttiin myös ajatuslamppua elinikäisen oppimisen näkökulmasta katsoen.
 1. Arvioi missä vaiheessa tunnistit, mikä on todella keskeisin ohjauksen tarve:
 • Teemallisesti meillä ei ollut keskustelun alussa selvä, millaiseksi ohjauskeskustelu matkan varrella muotoutuu. Opiskelija opiskelee monikulttuurisessa aikuisryhmässä, opiskelijoiden opinnot rakentuvat ravintolakokiksi kahdessa vuodessa, mikäli kaikki kulkee suunnitellusti. Kyseinen opiskelija tuli avoimin mielin kanssani keskusteluun ja osallistui hyvin itsestään kertoen. Itse valmistelin keskustelua niin, että käydään läpi opiskelijan taustaa sekä pohditaan tulevaisuuden kuvia. Keskustelumme perustui pitkälti yhteiseen dialogiin, mutta totta kai olin itse puhetta edistävänä. Kerroin myös itse avoimesti keskustelun aikana omasta tilanteestani nykyhetken opiskelijana sekä aikaisemmista opinnoistani työnohella.
 • Ohjauskeskustelu pohjautui ura-ohjaukseen. Aloitin alkuvaiheessa ohjauskeskustelun kyselemällä, missä vaiheessa opiskelijan opinnot ovat ja miten hän on ravintolakokin opintoihin päätynyt. Melko pian selvisi, että kyseessä on ammatinvaihtaja, joka on irtisanottu pitkäaikaisesta työstään varastoalalla. Irtisanoutumisen myötä kotona tehtävän ruuan valmistuksen kipinöimänä hän on hakeutunut alalle. Opiskelija on maahanmuuttaja taustainen, mutta en alkanut tarkemmin kyselemään taustoja 30 vuoden takaa, sillä en kokenut sen olevan tässä tilanteessa merkityksellistä tietoa.
 1. Tutki omaa toimintaasi ohjaajana:
 • Ohjauksen alussa kyselin opiskelijan taustoja sekä kirjasin niitä myös itselleni muistiin.
 • Olin ohjauskeskustelussa oma itseni, puhelias, mikä ei tietenkään aina ohjauskeskustelussa ole kovin hyvä asia. Ohjattavalle tulisi antaa tilaa kertoa omista kokemuksistaan ja ohjaajana minun pitää osata myös kuunnella. Hieman ainakin itse jännitin tilannetta, sillä meillä ei ollut selvää kuvaa, mitä ja mihin tässä pyritään. Oli hyvä, että opiskelija kertoi avoimesti itsestään ja taustoistaan.
 • Omalla viestinnälläni pyrin aina keskusteluissa saamaan vastapuolen mukaan dialogiin kanssani. Tallennetta katsoessani kiinnitin huomioin itse siihen, että itse puhuin aika paljon. Toki tilannetta perustelen sillä, että opiskelijalla ei ollut esim. mitään vaikeutta opintojen suhteen. Tilanne olisi voinut olla erilainen, mikäli opiskelijana olisi ollut joku toinen opiskelija. Olen kuitenkin ihan tyytyväinen tallenteeseen ja ohjaukseen, sillä tosiaan tämä tallenne ”tekemällä tehtiin”. Huomaan myös tallennetta katsoessani, että pitkälle toimin ohjauskeskustelussa ihan samalla tavoin, kuin pidempään ohjaajana olleet henkilöt, joiden työtä olen viime aikoina seurannut. Olen kiinnittänyt huomiota nimittäin siihen, että ohjaaja tehtävänä on kannatella keskustelua eteenpäin, mikäli halutaan asioissa edetä.
 • Keskustelimme opiskelijan tulevaisuudesta ja miten tärkeässä roolissa tulevaisuuden suunnitellussa ovat haaveet ja toiveet. Piirsin ja käsittelimme keskustelun aikana ajatuslamppua elinikäisen oppimisen näkökulmasta katsoen. Opiskelija toivoo tulevaisuudelta pysyvyyttä, toin esille kuitenkin työelämän muutoksen ja pirtaloitumisen ja sen tosiasian, että sellaiseen on valmistauduttava myös ravintola-alalla. Keskustelimme myös työnhausta ja siitä, miten omalla aktiivisuudella ja verkostojen rakentamisella pystyy omaa työllistymistään parantamaan.
 • Mielestäni pääsimme keskustelussa niin hyvään tilanteeseen, kuin se ylipäätään oli nyt mahdollista. Opiskelija pääsi kertomaan omasta koulutus- ja urapolustaan ja minä pääsin testaamaan ihan täysin tuntemattoman henkilön uraohjausta. Uraohjauksen näkökulmasta juttelimme Amk-opinnoista ja niiden suorittamisen mahdollisuuksista työnohessa. Puhuimme myös opiskelijan taloudellista tilanteesta sekä työllistymisestä.
 • Koin, että sain ajatuslampun avulla heräteltyä opiskelijassa ajatuksia siitä, että itseään on hyvä kehittää ja olla avoin elinikäiselle oppimiselle aikaa ja paikkaa katsomatta. Meistä molemmat ottivat ajatuslampun äärellä kantaa siihen, että tietynlainen uraantuminen tapahtuu helposti. Eli, mikäli elämässä pyrkii eteenpäin, on hyvä olla haaveita ja tavoitteita, jotka ruokkivat motivaatiota.
 1. Arvioi minkälainen rakenne ohjauskeskustelulla oli:
 • Ohjauskeskustelun, eli uraohjauksen rakenne muodostui alkuvaiheesta, selvitys-/keskivaiheesta ja lopettamismaisesta. Alkuvaiheessa pyrin hahmottamaan itselleni opiskelijan tilanteen mahdollisimman hyvin, kysellen mahdollisimman hyvin taustatietoja. Alkuvaiheessa pyrin myös luomaan avoimen ja luottamuksellisen keskustelu suhteen. Tässä vaiheessa olisimme voineet vahvemmin pohtia yhdessä, mihin varsinaisesti tähtäämme. Keskivaiheessa pohdimme opiskelijan tulevaisuuskuvaa ja haaveita. Tässä kohdassa piirsin ajatuslampun. Lopetus- tai päätösvaihe jäi hieman lyhyeksi ja leijuvaksi. Jäin itse miettimään, miten hienoa olisi, kun pääsin ”Heikin” vielä uudelleen jututtamaan opintojen loppuvaiheessa. Näin saisimme yhdessä myös mietittyä, millaisena kokemuksena ohjauskeskustelu koettiin. Hänen kohdallaan opinnot varmasti kulkevat suunnitellussa tahdissa niin, että hän valmistuu tammikuussa 2019, tai jo aikaisemminkin. Mitään merkkejä ei ollut ilmassa siitä, että opinnot alkaisivat venymään.
 1. Tutki minkälaisia ohjauksen teorioiden periaatteita tunnistat toiminnassasi:
 • Katsoessani tallennetta läpi uudelleen, huomaan että ko. tilanteessa toimin monia ohjausteorioita hyödyntäen. Päällimmäisenä toiminnastani tunnistan kognitiivisen ja sosiodynaamisen ohjauksien sekoituksen. Kognitiivisen ohjauksen puolelta näen itseni ajatuksien herättelijänä ja sosiodynaamisen ohjauksen puolelta erilaisten mahdollisuuksien ruokkijana.

Lähtökohtaisesti laajemmassa mittakaavassa tunnistin omassa toiminnassani vahvaa kokemuksellisen oppimisen sekä myös ratkaisukeskeisyyden menetelmäosaamista, jotka ovat kasvaneet vahvasti omista ammatillisista taustoistani.

 1. Pohdi saavutettiinko ohjaustilanteen tavoite ja kenen näkökulmasta:
 • Mielestäni ohjaustilanne herätti ohjattavassa ajatuksia tulevaisuudesta. Omalta kohdaltani tavoite oli se, että saisin ohjauskeskusteluun opiskelijan, jonka opinnot syystä tai toisesta ovat vaikeassa tilanteessa. Näin olisimme voineet yhdessä pohtia, miten tästä tilanteesta pääsee eteenpäin. Nyt kuitenkin ohjattavan tilanne oli enemmän kuin hyvä ja päädyimme uraohjaukseen, jossa keskustelimme tulevaisuuden haaveista ja tavoitteista.

Ajattelen, että opiskelija sai puhuttua omasta koulutuspolustaan avoimesti anonyymin kanssa ja toisaalta minä sain keskustella tulevaisuudesta ja omiin tavoitteisiin pääsystä. Näin ollen molemmat osapuolet varmasti sai uutta ajateltavaa ja koen, että tälle keskustelulle asetetut tavoitteet täyttyittyivät.

Opoksi oppimassa Jonna

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *